Книга пам'яті

Постанова Кабінету Міністрів України від 9 березня 2011 р. №223 Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для забезпечення житлом воїнів-інтернаціоналістів

ПОСТАНОВА

Кабінету Міністрів України від 9 березня 2011 р. №223                         

Про затвердження Порядку використання  коштів, передбачених у державному бюджеті  для забезпечення житлом воїнів-інтернаціоналістів

Кабінет Міністрів України постановляє:

Затвердити Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для забезпечення житлом воїнів-інтернаціоналістів, що додається.

Прем’єр-міністр України    М. АЗАРОВ

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 9 березня 2011 р. № 223

ПОРЯДОК

використання коштів, передбачених у державному бюджеті для забезпечення житлом воїнів-інтернаціоналістів

1. Цей Порядок визначає механізм використання коштів, передбачених Державній службі з питань інвалідів та ветеранів у державному бюджеті за програмою “Забезпечення житлом воїнів-інтернаціоналістів” (далі — бюджетні кошти).

2. Головним розпорядником бюджетних коштів є Міністерство соціальної політики, розпорядником нижчого рівня та відповідальним виконавцем ? Державна служба з питань інвалідів та ветеранів.

За рахунок бюджетних коштів Державною службою з питань інвалідів та ветеранів у порядку, визначеному законодавством, здійснюється придбання квартир для учасників бойових дій на території інших держав, у тому числі тих, які стали інвалідами внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, пов’язаних з перебуванням у цих державах (далі — воїни-інтернаціоналісти), які згідно із законодавством потребують поліпшення житлових умов і станом на 1 січня 2011 р. перебувають на квартирному обліку за місцем реєстрації.

Розподіл та надання квартир здійснюється у порядку черговості, визначеному законодавством на підставі списків воїнів-інтернаціоналістів, наданих Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими держадміністраціями до 10 числа місяця, що настає за звітним кварталом, за формою, встановленою Державною службою з питань інвалідів та ветеранів.

3. Квартири надаються виходячи з норми не більш як 13,65 кв. метра жилої площі на одного члена сім’ї та додатково 10 кв. метрів на сім’ю.

Придбання квартир здійснюється з урахуванням обмежень їх загальної площі, визначених Державними будівельними нормами В.2.2-15-2005 “Житлові будинки. Основні положення” для соціального житла.

4. Бюджетні кошти спрямовуються на придбання квартир у житлових будинках, введених в експлуатацію, та на вторинному ринку.

5. Закупівля товарів, робіт і послуг за бюджетні кошти здійснюється Державною службою з питань інвалідів та ветеранів в установленому законом порядку.

6. Вартість житла визначається за результатами процедури закупівлі і повинна бути найнижчою серед тих, що запропоновані учасниками тендерних торгів.

У разі коли загальна площа житла, що придбавається, перевищує нормативну площу, оплата різниці вартості здійснюється за рахунок коштів громадян, яким надається таке житло.

У такому випадку громадяни вносять різницю вартості житла на спеціальний рахунок Державної служби з питань інвалідів та ветеранів.

Вартість житла повинна враховувати витрати, пов’язані з оформленням права власності та сплатою передбачених законодавством податків і зборів (обов’язкових платежів).

7. Операції, пов’язані з використанням бюджетних коштів, проводяться згідно з Порядком обслуговування державного бюджету за видатками та операціями з надання та повернення кредитів, наданих за рахунок коштів державного бюджету, затвердженим відповідно до законодавства.

Відкриття рахунків, реєстрація, облік зобов’язань в органах Державної казначейської служби та проведення операцій, пов’язаних  з використанням бюджетних коштів, здійснюються у порядку, встановленому Державною казначейською службою.

8. Зняття воїнів-інтернаціоналістів з обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов, здійснюється відповідно до законодавства.

9. Складення та подання фінансової і бюджетної звітності про використання бюджетних коштів, а також контроль за їх цільовим та ефективним витрачанням здійснюються в установленому законодавством порядку.