Книга пам'яті

Положення про адресну допомогу

Положення про адресну допомогу

Положення "Про порядок надання адресної допомоги на вирішення соціально-побутових проблем та оплату медичних послуг членам Української Спілки ветеранів Афганістану (воїнів-інтернаціоналістів)" (у подальшому "Положення") є основним регламентуючим документом для всіх організацій УСВА з надання адресної медичної допомоги (оплата лікування в спеціалізованих медичних закладах, хірургічних операцій, протезування, придбання слухових апаратів), а також реабілітаційного лікування та матеріальної допомоги.
У відповідності до пп. 4.21, 4.36 та 5.16 Статуту УСВА рішення про надання адресної допомоги на вирішення соціально-побутових проблем та оплату медичних послуг приймається Президією УСВА, правління територіальних. Місцевих та первинних організацій. Рішення можуть прийматися головою УСВА, з подальшим їх затвердженням Президією УСВА і головами територіальних, місцевих, первинних організацій з подальшим затвердженням рішень правліннями.
Підставою для розгляду питання щодо адресної допомоги на вирішення соціально-побутових проблем та оплату медичних послуг є заява про надання допомоги із зазначенням адреси, номера телефону члена УСВА з обов'язковим додаванням наступних документів:
1. Копія посвідчення про статус учасника бойових дій, інваліда війни, члена сім'ї загиблого учасника війни або особи, яка до них прирівнюється.
2. Копія документів, що свідчить про реєстрацію за місцем проживання (паспорт, довідка).
3. Копія членського квитка УСВА.
4. Копія довідки про отримання ідентифікаційного коду.
5. Акт про соціально-побутові умови.
Додатковою підставою для розгляду питання про надання медичних послуг є звернення члена УСВА з одним із наступних документів:
1. Висновки медичного закладу (районного, обласного) із зазначенням діагнозу, що обгрунтовує надання необхідної допомоги (операції, протезування, реабілітаційного лікування) за підписом керівника, завірені круглою печаткою установи.
2. Висновки спеціалізованого медичного закладу із зазначенням діагнозу лікування, що рекомендує конкретний курс (для операцій і реабілітаційного лікування), за підписом керівника, завірені круглою печаткою установи.
3. Направлення територіального медичного закладу для надання медичної допомоги за межами міста, району, області.
4. Лит спеціалізованого лікувального закладу, яким планується надання допомоги (операції, протезування тощо) із зазначенням вартості лікування, рахунку-фактури, термінів виконання і готовності на надання конкретної медичної допомоги.
Організації, що прийняли рішення про надання адресної медичної допомоги, після оплати медичних послуг перевіряють повноту і якість наданої допомоги і подають звіт або акт виконаних робіт до апарату управління УСВА протягом 30 днів після проведення лікування, операції, протезування, реабілітації чи акт про соціально-побутові умови.
Територіальні організації щорічно в термін до 15 січня подають до апарату управління УСВА зведену інформацію про стан хворих після надання допомоги та про необхідність продовження лікування, акт про зміну соціально-побутових умов.
Матеріальна допомога може надаватись не частіше одного разу на рік. Як виняток, повторно матеріальна допомога надається за рішенням керівних органів територіальних організацій з відповідним обгрунтуванням.
Контроль за використанням коштів здійснюють відповідні бухгалтерії УСВА. Загальний контроль здійснюють відповідні ревкомісії УСВА.
Персональну відповідальність за надання адресної медичної та матеріальної допомоги членам УСВА несуть керівні особи організацій УСВА.


Затверджено рішенням Правління УСВА від 23 вересня 2006 року.