Книга пам'яті

Постанова суду


        

Справа № 357/18147/14-ц

2/357/784/15

Категорія 4

Р І Ш Е Н Н Я

І М Е Н Е М   У К Р А Ї Н И

13 травня 2015 року Білоцерківський міськрайонний суд Київської області у складі:

головуючого судді -     Бондаренко О. В. ,

при секретарі -         Кириченко Д. В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні залі суду № 4 цивільну справу за позовом Білоцерківської міської громадської організації Української Спілки ветеранів Афганістану (воїнів-інтернаціоналістів) до ОСОБА_1, про усунення перешкод в користуванні нежитловим приміщенням та зобов'язати вчинити певні дії,

В С Т А Н О В И В :

Позивач звернувся до суду з даним позовом 22.12.2014 року мотивуючи тим, що рішенням загальних зборів членів Білоцерківської міської громадської організації Української спілки ветеранів Афганістану ( воїнів - інтернаціоналістів) 31.05.2014 року головою організації обрано ОСОБА_2 та обрано новий склад Правління організації. Шевченківським районним управлінням юстиції у м. Києві у липні 2014 року було здійснено відповідні реєстраційні дії та 18.09.2014 року було отримано витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців. 15.09.2014 року управлінням комунальної власності та концесії Білоцерківської міської ради і головою Організації ОСОБА_2 було укладено додаткову угоду № 1 до договору користування нежитловим приміщенням № 582 від 13.03.2014 року. Станом на 22.09.2014 року попереднім керівництвом Організації не передано матеріальні цінності ( приміщення, обладнання та інше майно), які надавались Організації для здійснення її статутних завдань; діловодство та архіви організації: бухгалтерський облік та фінансову звітність Організації. З метою прийому зазначених матеріальних цінностей,діловодства та обліково - звітної документації о 10.00. год. 23.09.2014 року члени правління Організації прибули в приміщення за адресою: АДРЕСА_1, яке надано в користування Організації для здійснення її статутних завдань. Присутні в приміщенні ОСОБА_1 та ОСОБА_3 отримавши копії виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців та додаткову угоду № 1 до договору користування нежитловим приміщенням № 582 від 13.03.2014 року, в категоричній формі відмовились допустити в приміщення членів правління Організації та здійснити передачу майна і документації, викликавши при цьому наряд міліції ( незважаючи на те, що на процедуру прийому - передачі був запрошений дільничний інспектор міліції). Таким чином, відповідач незаконно користується комунальним майном, яке надано в користування Білоцерківської міської громадської організації Української Спілки ветеранів Афганістану (воїнів-інтернаціоналістів) для здійснення її статутних завдань та відмовившись здійснити передачу майна і документації чинить перешкоди Організації у здійсненні її діяльності, вводить в оману рядових членів організації воїнів - афганців і фактично своїми діями створює розкол між членами організації. Позивач просить в судовому порядку зобов'язати відповідача ОСОБА_1 усунути перешкоди, створені для нового керівництва Білоцерківської міської громадської організації Української Спілки ветеранів Афганістану (воїнів-інтернаціоналістів), в користуванні нежитловим приміщенням, розташованим за адресою: АДРЕСА_1, яким ОСОБА_2, голова Білоцерківської міської громадської організації Української спілки ветеранів Афганістану ( воїнів - інтернаціоналістів) має право користуватись на підставі договору користування нежитловим приміщенням за № 582 від 13.03.2014 року та зобов'язати відповідача передати ОСОБА_2, голові Білоцерківської міської громадської організації Української спілки ветеранів Афганістану ( воїнів - інтернаціоналістів): нежитлове приміщення, розташоване за адресою: АДРЕСА_1, всі документи, що стосуються діяльності Білоцерківської міської громадської організації Української спілки ветеранів Афганістану ( воїнів - інтернаціоналістів), в тому числі: статутні документи, документи бухгалтерського обліку, печатку, грошові та матеріальні цінності.

Представник позивача ОСОБА_2 в судовому засіданні позов підтримав, надав до суду письмові пояснення у справі та просив задовольнити позов в повному обсязі.

Відповідач ОСОБА_1 в судовому засіданні позов не визнав та надав до суду письмові заперечення проти позову.

Суд, заслухавши осіб, які приймають участь у справі, покази свідків ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6. ОСОБА_7, дослідивши матеріали справи встановив наступні обставини та відповідні їм правовідносини.

Відповідно до ст. 3 ЦПК України кожна особа має право в порядку, встановленому цим Кодексом, звернутися до суду за захистом своїх порушених, невизнаних або оспорюваних прав, свобод чи інтересів.

З урахуванням положень статей 55, 124 Конституції України та відповідно до ч.1 ст.15 ЦК України і ст. З ЦПК України кожна особа має право в порядку, встановленому цим Кодексом, звернутися до суду, проте лише за захистом своїх порушених, невизнаних або оспорюваних прав, свобод чи інтересів, а юрисдикція судів поширюється на всі відносини, що мають правовий характер.

Одним із принципів цивільного судочинства є диспозитивність, який полягає у тому, що суд розглядає цивільні справи не інакше як за зверненням фізичних чи юридичних осіб, поданим відповідно до цього Кодексу, в межах заявлених ними вимог і на підставі доказів сторін та інших осіб, які беруть участь у справі. Особа, яка бере участь у справі, розпоряджається своїми правами щодо предмета спору на власний розсуд (ст. 11 ЦПК України).

Ст. 10 ЦПК України передбачено, що сторони та інші особи, які беруть участь у справі, мають рівні права щодо подання доказів, їх дослідження та доведення перед судом їх переконливості.

Згідно ст. 57 ЦПК України доказами є будь-які фактичні дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин, що обґрунтовують вимоги і заперечення сторін, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи.

Згідно вимог ст. 60 ЦПК України, кожна сторона зобов'язана довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог та заперечень, крім випадків, встановлених статтею 61 цього Кодексу. Докази подаються сторонами та іншими особами, які беруть участь у справі. Доказуванню підлягають обставини, які мають значення для ухвалення рішення у справі і щодо яких у сторін та інших осіб, які беруть участь у справі, виникає спір.

Судом встановлено, що Білоцерківська міська громадська організація Української Спілки ветеранів Афганістану (воїнів-інтернаціоналістів) зареєстрована і включена до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців 22.09.1992 року (а.с. 10), та діє відповідно до Статуту (а.с.13а-19).

З матеріалів справи вбачається, що повноваження ОСОБА_1 як голови Білоцерківської міської громадської організації Української Спілки ветеранів Афганістану (воїнів-інтернаціоналістів) припинені шляхом прийняття рішення загальних зборів членів Білоцерківської міської громадської організації Української Спілки ветеранів Афганістану (воїнів-інтернаціоналістів) - мешканців м. Біла Церква, відповідно до якого відповідач звільнений з посади голови Білоцерківської міської організації УСВА і на дану посаду головою Білоцерківської міської організації УСВА обраний рішенням загальних зборів членів Білоцерківської міської громадської організації Української Спілки ветеранів Афганістану (воїнів-інтернаціоналістів) - мешканців м. Біла Церква, ОСОБА_2, що підтверджується копією протоколу від 31.05.2014 року (а.с. 5-9).

Як вбачаться з Витягу з Єдиного Державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, керівником Білоцерківської міської громадської організації Української Спілки ветеранів Афганістану (воїнів-інтернаціоналістів) станом на час подання даного позову та станом на 07.05.2015 року є ОСОБА_2 (а.с. 10,113-114).

Відповідно до п.п. 3, 4, 5, 7 ч. 1 ст. 11 Закону України «Про громадські об'єднання», статут громадського об'єднання має містити відомості про порядок набуття і припинення членства (участі) у громадському об'єднанні, права та обов'язки його членів (учасників); повноваження керівника, вищого органу управління, інших органів управління (далі-керівні органи) громадського об'єднання, порядок їх формування та зміни складу, термін повноважень, а також порядок визначення особи, уповноваженої представляти громадське об'єднання, та її заміни (для громадських об'єднань, що не мають статусу юридичної особи); періодичність засідань і процедуру прийняття рішень керівними органами громадського об'єднання, у тому числі шляхом використання засобів зв'язку; порядок оскарження рішень, дій, бездіяльності керівних органів громадського об'єднання.

Як вбачається з матеріалів справи, Білоцерківська міська громадська організація Української Спілки ветеранів Афганістану (воїнів-інтернаціоналістів) діє на підставі Статуту Білоцерківської міської громадської організації Української Спілки ветеранів Афганістану (воїнів-інтернаціоналістів), чинна редакція зареєстрована 30 грудня 2004 року (а.с. 13а-19).

Відповідно до Договору користування нежитлового приміщення № 582 від 13.03.2014 року адреса місцезнаходження та здійснення статутної діяльності юридичної особи - Білоцерківської міської громадської організації Української Спілки ветеранів Афганістану (воїнів-інтернаціоналістів): АДРЕСА_1, що підтверджено показами сторін та матеріалами справи ( а.с.12,13).

Відповідно до п. 3.9 Статуту, рішення про виключення із членів Спілки приймають: Збори, Правління Організації та первинної організації, на обліку якої перебуває член Організації.

Згідно п. 4.3 вказаного Статуту, керівними органами Організації є Збори (Конференція), Правління, керівною особою - Голова організації.

Відповідно до п.4.4 Статуту, вищим керівним органом Організації є Збори ( Конференція).

Збори ( Конференція) є правочинними, якщо делегатів на них обрано 2/3 загальної чисельності організацій, що проводять Збори ( Конференцію) для участі у роботі Зборів ( Конференції ) зареєструвалось не менше 2/3 обраних делегатів. Збори є правочинними, якщо в їх роботі беруть участь не менше 1/2 членів організації.

Так, з протоколу загальних зборів членів Білоцерківської міської громадської організації Української Спілки ветеранів Афганістану (воїнів-інтернаціоналістів) від 31.05.2014 року ( а.с.5- 9) вбачається, що на зборах були присутні 329 членів Організації міста Біла Церква, головою зборів було обрано - ОСОБА_8, секретарем - ОСОБА_7, лічильну комісію у складі 3 чоловік та редакційну комісію.

Отже посилання відповідача на те, що ОСОБА_8 не мав повноважень на підписання протоколу та рішень Зборів не відповідають дійсності.

Відповідно до п.4.7. Статуту, Збори обирають голову та за його поданням затверджують чисельний та персональний склад Правління Організації на термін, не більший ніж 4 роки.

Як вбачається із зазначеного протоколу Збори вирішили питання про звільнення ОСОБА_1 з посади голови Білоцерківської міської організації УСВА та обрано нового голову ОСОБА_2

Порядок реєстрації змін до статуту громадського об'єднання, змін у складі керівних органів громадського об'єднання визначений ст.ст. 12, 14 Закону України «Про громадські об'єднання» та Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб підприємців».

Зокрема, п. 22 ст. 12 Закону України «Про громадські об'єднання» передбачено, що рішення, дії чи бездіяльність уповноваженого органу з питань реєстрації, прийняті(вчинені) на підставі цієї статті, можуть бути оскаржені до суду в порядку, передбаченому Кодексом адміністративного судочинства України.

Судом встановлено, що на даний час діючим Головою Білоцерківської міської громадської організації Української Спілки ветеранів Афганістану (воїнів-інтернаціоналістів) є ОСОБА_2, що підтверджено випискою з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців ( а.с.113-114).

При цьому посилання відповідача на те, що незаконними є протокол загальних зборів організації та прийняті на них рішення, а також незаконною є державна реєстрація змін у керівництві Білоцерківської міської громадської організації Української Спілки ветеранів Афганістану (воїнів-інтернаціоналістів), суд не приймає до уваги, оскільки з 31 травня 2014 року відповідач не оскаржував в суді рішення Зборів Організації та з 25.09.2014 року, після отримання витягу про реєстрацію змін до Статуту, дії державного реєстратора, всі ці рішення не скасовані та є чинними на даний час.

Крім того, відповідно до ст. 18 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб підприємців», якщо відомості, які підлягають внесенню до Єдиного державного реєстру, були внесені до нього, то такі відомості вважаються достовірними і можуть бути використані в спорі з третьою особою, доки до них не внесено відповідних змін.

Відповідач заперечуючи проти позову також зазначає, що судом вже розглядалась позовна заява за підписом ОСОБА_2 і ухвалою Білоцерківського міськрайонного суду від 01.12.2014 року, яка набрала законної сили, даний позов було залишено без розгляду, що є підставою для закриття провадження у справі.

Однак, суд не погоджується з даними твердженнями, оскільки відповідно до ч.2 ст.207 ЦПК України, особа, заяву якої залишено без розгляду, після усунення умов, що були підставою для залишення заяви без розгляду, має право звернутись до суду повторно.

Доводи відповідача по те, що він звернувся до суду з позовом про визнання незаконною державної реєстрації змін у керівництві Білоцерківської міської організації УСВА, а тому у даній справі ще не можна приймати рішення, суд вважає необґрунтованими, оскільки протягом значного часу відповідач не звертався до суду із зазначеним позовом, хоча не був позбавлений такої можливості отримавши лист Державної реєстраційної служби України від 29.01.2015 року аз № 2991/8-14-10 ( а.с.55), і станом на день розгляду даної справи відсутні відомості про те, що відкрито провадження в порядку конституційного, цивільного, господарського, кримінального чи адміністративного судочинства, що стосуються предмету даного спору.    

Зазначені відповідачем в письмових запереченнях обставини не підтверджені належними та допустимими доказами які б містили інформацію щодо предмета доказування, оскільки в межах розгляду даної цивільної справи предметом спору не є законність чи незаконність реєстрації змін у керівництві Білоцерківська міська громадська організація Української Спілки ветеранів Афганістану (воїнів-інтернаціоналістів), законність чи незаконність дій державного реєстратора, а також законність чи незаконність рішень Зборів, рішень Правління Білоцерківської міської громадської організації Української Спілки ветеранів Афганістану (воїнів-інтернаціоналістів).

Таким чином, судом встановлено, що станом на час розгляду справи в суді відповідач ОСОБА_1 не має повноважень голови Білоцерківської міської громадської організації Української Спілки ветеранів Афганістану (воїнів-інтернаціоналістів), оскільки він усунутий від займаної посади ще наказом Української Спілки ветеранів Афганістану (воїнів-інтернаціоналістів) від 29.05.2014 року ( а.с.93), дане рішення було підтримане рішенням Правлення Київської обласної організації Української Спілки ветеранів Афганістану (воїнів-інтернаціоналістів) від 24.07.07.2014 року( а.с.94), вказані рішення не оскаржені, не визнані неправомірними і є чинними на час розгляду справи.

Відповідно до висновку старшого дільничного інспектора Білоцерківського МВ ( з обслуговування м. Біла Церква та Білоцерківського району) ГУМВС України ( а.с.13), 15.09.2014 року Білоцерківська міська громадська організація Української Спілки ветеранів Афганістану (воїнів-інтернаціоналістів) звернулась із заявою щодо присутності дільничного інспектора міліції, що обслуговує територію за адресою: АДРЕСА_1. при організації процедури передачі приміщення, яке виділене виконавчим комітетом Білоцерківської міської ради для здійснення статутної діяльності зазначеного громадського об'єднання. Проведеною перевіркою було встановлено, що в АДРЕСА_1 розташована Білоцерківська міська громадська організація Української Спілки ветеранів Афганістану (воїнів-інтернаціоналістів), 31.05.2014 року рішенням загальних зборів членів Організації обрано новий склад Правління, а Головою правління обрано ОСОБА_2 Станом на 22.09.2014 року попереднім керівництвом вказаної Організації не було передано матеріальні цінності, які надавались Організації для здійснення її статутних завдань, а саме: діловодство, архіви, бухгалтерський облік та фінансова звітність. З метою прийому зазначених матеріальних цінностей, діловодства та обліково - звітної документації новий склад Правління і Голова Правління ОСОБА_2 прийшли до вказаного приміщення. Присутні в приміщенні ОСОБА_1 та ОСОБА_3, отримавши копії виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців та додаткової угоди №1 до договору користування нежитлового приміщення № 582 від 13.03.2014 року, в категоричній формі відмовились допустити в приміщення громадянина ОСОБА_2 і нових членів Правління та здійснити передачу майна і документації Білоцерківська міська громадська організація Української Спілки ветеранів Афганістану (воїнів-інтернаціоналістів), що узгоджується з показами свідків ОСОБА_9, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7

Також, в судовому засіданні встановлено, що печатка Білоцерківської міської громадської організації Української Спілки ветеранів Афганістану (воїнів-інтернаціоналістів) знаходиться у попереднього складу Правління, під головуванням ОСОБА_1, що підтвердив в судовому засіданні відповідач та підтверджено поясненнями до заперечень на позов, за підписом ОСОБА_3 з відбитком даної печатки ( а.с.98-99).

Враховуючи зазначені вище обставини, суд приходить до висновку, що оскільки ОСОБА_1 не має легітимних повноважень представляти інтереси організації як голова Білоцерківської міської громадської організації Української Спілки ветеранів Афганістану (воїнів-інтернаціоналістів), а відповідно не має права володіти, користуватися та розпоряджатися майном та документацією Білоцерківської міської громадської організації Української Спілки ветеранів Афганістану (воїнів-інтернаціоналістів), тому його дії по створенню перешкод в користуванні нежитловим приміщенням та господарською спорудою, які орендує Білоцерківська міська громадська організація Української Спілки ветеранів Афганістану (воїнів-інтернаціоналістів) та дії щодо утримання у себе документів, що стосуються діяльності Білоцерківської міської громадської організації Української Спілки ветеранів Афганістану (воїнів-інтернаціоналістів), печатки організації, грошових коштів та матеріальних цінностей, які обліковані за даною організацією є неправомірними.

Таким чином, суд вважає необхідним зобов'язати ОСОБА_1 усунути перешкоди створені для нового керівництва Білоцерківської міської громадської організації Української Спілки ветеранів Афганістану (воїнів-інтернаціоналістів) в користуванні нежитловим приміщенням за адресою: АДРЕСА_1, шляхом передачі керівнику Білоцерківської міської громадської організації Української спілки ветеранів Афганістану ( воїнів - інтернаціоналістів) ОСОБА_10, нежитлового приміщення, за адресою: АДРЕСА_1 та документів, що стосуються діяльності Білоцерківської міської громадської організації Української спілки ветеранів Афганістану ( воїнів - інтернаціоналістів), в тому числі: статутних документів, документів бухгалтерського обліку, печатки, грошових та матеріальних цінностей.

В порядку ст.88 ЦПК України за рахунок відповідача компенсуються витрати позивача в разі задоволення його вимог.

Відповідно до ч.1, ч.3 ст.79 ЦПК України, судові витрати складаються з судового збору та витрат, пов'язаних з розглядом справи. До витрат, пов'язаних з розглядом судової справи, належать витрати, пов'язані з публікацією в пресі оголошення про виклик відповідача.

Позивач при подачі позову до суду сплатив судовий збір в розмірі 243,60 грн. ( а.с.1) та під час розгляду справи поніс витрати пов'язані з публікацією в пресі оголошення про виклик відповідача в розмірі 400 грн. ( а.с.115-117).

Відповідач посилається на те, що він звільнений від сплати судових витрат, оскільки має посвідчення серії АА № 226121 ( а.с.27-а) відповідно до якого має право на встановлені законодавством України пільги встановлені для ветеранів війни - учасників бойових дій.

Ст. 5 Закону України «Про судовий збір» містить перелік осіб, які звільняються від сплати судового збору, однак підстави щодо звільнення ветеранів війни - учасників бойових дій від сплати судового збору відсутні.

Ст. 22 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» передбачено лише звільнення від сплати судових витрат ветеранів війни та осіб, на яких поширюється чинність цього Закону, пов'язаних з розглядом питань щодо їх соціального захисту.

Отже, з відповідача на користь позивача компенсуються судові витрати в розмірі 643,60 грн. (243,60 грн. +400 грн.).

Керуючись ст.ст.15,16 ЦПК України, Законом України «Про громадські об'єднання», Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб підприємців», Порядку ведення Реєстру громадських об'єднань та обміну відомостями між зазначеним Реєстром і Єдиним державним реєстром юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, затвердженого Постановою КМУ від 19.12.2012 року № 1212, ст.ст. 10, 60,88,209, 212-215, 294, 296 ЦПК України, суд -

В И Р І Ш И В :

Позов задовольнити.

Зобов'язати ОСОБА_1 усунути перешкоди створені для нового керівництва Білоцерківської міської громадської організації Української Спілки ветеранів Афганістану (воїнів-інтернаціоналістів) в користуванні нежитловим приміщенням за адресою: АДРЕСА_1, шляхом передачі керівнику Білоцерківської міської громадської організації Української спілки ветеранів Афганістану ( воїнів - інтернаціоналістів) ОСОБА_10 нежитлового приміщення, за адресою: АДРЕСА_1 та документів, що стосуються діяльності Білоцерківської міської громадської організації Української спілки ветеранів Афганістану ( воїнів - інтернаціоналістів), в тому числі: статутних документів, документів бухгалтерського обліку, печатки, грошових та матеріальних цінностей.

Стягнути з ОСОБА_1 на користь Білоцерківської міської громадської організації Української Спілки ветеранів Афганістану (воїнів-інтернаціоналістів) судові витрати по справі в розмірі 643,60 грн. ( шістсот сорок три гривні 60 копійок).

Рішення суду може бути оскаржене до Апеляційного суду Київської області через Білоцерківський міськрайонний суд шляхом подання апеляційної скарги протягом десяти днів з дня проголошення рішення.  

Суддя                     О. В. Бондаренко